Wrodzona torbielowatość gruczolakowata płuc – diagnostyka i leczenie – na podstawie literatury oraz własnych doświadczeń


Ryc. 1